Skip to content

Prosiect Teuluoedd Sy’n Gweithio

Prosiect Teuluoedd Sy’n Gweithio

Prosiect Teuluoedd Sy’n Gweithio

Mae ‘Gwneud i Waith: Weithio i Bawb’ yn brosiect a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi teuluoedd sy’n gweithio ac yn byw mewn tai rhent cymdeithasol neu breifat yn Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Mochdre a Hen Golwyn. Treuliwyd blwyddyn gyntaf y prosiect yn gweithio’n agos gyda theuluoedd lleol i nodi pa rwystrau sy’n eu hwynebu a beth sydd weithiau’n eu rhwystro rhag cael dau ben llinyn ynghyd.

Rhyngddynt, penderfynodd y teuluoedd mai’r hyn a fyddai fwyaf buddiol iddynt oedd gweithgareddau y tu allan i’r ysgol a chynllun cardiau ffyddlon mewn partneriaeth â busnesau lleol. Mae Cydlynydd y Prosiect, Jasmine, yn postio diweddariadau rheolaidd ar sut mae’r ddau syniad hyn yn datblygu ac yn symud ymlaen ar y sianel YouTube Gwneud i Waith: Weithio i Bawb, sydd i’w gweld yma.

Mae cyfranogiad parhaus teuluoedd lleol yn allweddol i lwyddiant y prosiect. Rydym yn talu am yr holl gostau teithio ac ati, ac yn cynnig cyfleoedd hyfforddi perthnasol i rieni sy’n gwirfoddoli. Am gymryd rhan? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! Anfonwch e-bost at jasmine.rigby@creatingenterprise.org.uk

Dewch i ni dyfu:

Cwcis cartref:

Tiwtorial bwrdd breuddwydion: