Gwasanaethau Eiddo

Mae Creu Menter yn darparu Gwasanaethau Eiddo i Cartrefi Conwy ac i gleientiaid y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Ein nod yw bod y Contractwr Cymdeithasol o Ddewis.

Ewch i Cysylltu A Ni i drafod eich gofynion.

Datblygu Eiddo

Datblygu Eiddo

Tîm Cynnal a Chadw Eiddo

Mae’r tim yn cynnal gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu ar eiddo preswyl a busnes. Mae gwasanaethau adnewyddu yn cynnwys gosod ceginoedd, ystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd gwlyb newydd.

Tîm Rheoli Cyfleusterau

Ystod o wasanaethau rheoli cyfleusterau ar gyfer cleientiaid y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys gwaith llafur cyffredinol, clirio gerddi, clirio gwteri, glanhau ffenestri, a chlirio a glanhau eiddo.

Tîm Llawrwaith

Yn darparu ystod o wasanaethau sy’n cynnwys ffensio, concritio, draenio a gwelliannau amgylcheddol ar gyfer cleientiaid y sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Y Tîm Paentio ac Addurno

Gwasanaeth paentio ac addurno mewnol ac allanol ar gyfer eiddo preswyl.

Tîm Gwasanaethu Tanwydd

Gwasanaeth cynhwysfawr sy’n cynnig gwasanaethu nwy ac olew ar gyfer eiddo preswyl.

Tîm Newid Systemau Gwresogi

Mae ein peirianwyr Gas Safe/OFTEC cymwys yn newid ac yn adnewyddu systemau gwresogi mewn eiddo preswyl.