Skip to content

Gyrfaoedd Creu Menter

Gyrfaoedd Creu Menter

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y swyddi gwag hyn, cysylltwch â ni ar 01745 335684 neu anfonwch e-bost i

vacancies@creatingenterprise.org.uk


Technegydd Cyfrifyddu disgrifiad swydd


Cydlynydd Prosiect (Cyfle Secondiad Posib)

Er mwyn cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i ddarparu llwybr clir i dai parhaol i’r rhai a allai fod dan fygythiad o ddigartrefedd, a’i hymrwymiad i ailgartrefu pawb sydd wedi cael lloches frys yn ystod pandemig y Coronavirus, rydym yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i ddarparu rhaglen sy’n canolbwyntio ar bobl i gynorthwyo grŵp o denantiaid newydd i ddatblygu’r sgiliau i fyw mewn ffordd annibynnol a chynaliadwy.

Bydd gennych brofiad o ddarparu cymorth cysylltiedig â thai a bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r rhwydweithiau cymorth ehangach a fydd o fudd i’n rhaglen gefnogaeth.

Hysbyseb Swydd

Swydd DdisgrifiadDyddiad Cau: 07/10/2020Peidiwch ag anghofio am ein Hacademi Cyflogaeth