Gyrfaoedd Creu Menter

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y swyddi gwag hyn, cysylltwch â ni ar 01745 335684 neu anfonwch e-bost i

vacancies@creatingenterprise.org.uk


Cydlynydd Prosiect Gwneud Gwaith – Gweithio i Bawb

Dyddiad cau:
6ed Rhagfyr 2019
Dyddiad Cyfweld:
13eg Rhagfyr 2019


Technegydd Crefft Saer (Aml-Sgil)Dyddiad Cau: 2il Rhagfyr 2019


Technegydd Trydanol Aml-Sgil
Partner Dysgu a Datblygu – Academi Menter Gymdeithasol – Cymru

Dyddiad Cau: 6ed Rhagfyr 2019

Dyddiad Cau: 13eg Rhagfyr 2019


Rheolwr Prosiect – Adeiladu Modiwlaidd

Rheolwr Prosiect – Adeiladu ModiwlaiddPeidiwch ag anghofio am ein Hacademi Cyflogaeth