Gyrfaoedd Creu Menter

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y swyddi gwag hyn, cysylltwch â ni ar 01745 335684 neu anfonwch e-bost i

vacancies@creatingenterprise.org.uk


Dyddiad Cau: 03/02/2020


Rheolwr Hwb – Academi Menter Gymdeithasol – Cymru

Ydych chi’n angerddol am gefnogi busnesau a mentrau cymdeithasal i ffynnu yng Ngogledd Cymru?

Oes gennych chi dalent i ddatblygu busnes ac adeiladu partneriaethau traws-sector?

Dewch yn rhan o’n rhwydwaith rhyngwladol cynyddol sy’n cefnogi newid cymdeithasol!

Pecyn Swydd

Rheolwr HwbDyddiad Cau: 31/01/2020


Prentis Modern – Plymio a Gwresogi

Dyddiad Cau: 10/01/2020Peidiwch ag anghofio am ein Hacademi Cyflogaeth