Skip to content

Gyrfaoedd Creu Menter

Gyrfaoedd Creu Menter

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y swyddi gwag hyn, cysylltwch â ni ar 01745 335684 neu anfonwch e-bost i

vacancies@creatingenterprise.org.uk


Llafurio Cyffredinol

Y rôl yw darparu cefnogaeth lafurio gyffredinol, gan gyflawni’r ystod lawn o weithgareddau llafur ledled maes gweithredol Creu Menter.

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog Byw

Contract: Tymor penodol (24 mis) ac amser llawn

Oriau: 42 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 06/08/2021

Dyddiad Cyfweliadau: 10/08/2021

Swydd DdisgrifiadDyddiad Cau: 06/08/2021Peidiwch ag anghofio am ein Hacademi Cyflogaeth