Skip to content

Croeso i Creu Menter – Y Contractwr Cymdeithasol o Ddewis

Mae Creu Menter, rhan o Gartrefi Conwy, yn gontractwr adeiladu a chynnal a chadw, sydd wedi ennill gwobrau, ac yn gweithredu yng Ngogledd Cymru.  Yn ddiweddar, cawsom ein henwi fel y Cwmni Adeiladu sy’n Tyfu Gyflymaf yng Nghymru, y Cwmni sy’n Tyfu Gyflymaf yng Ngogledd Cymru a’r trydydd Cwmni sy’n Tyfu Gyflymaf yng Nghymru.

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cynnal eiddo i’r sector cyhoeddus a phreifat ac yn arbenigo mewn Adeiladwaith Unedol, yn adeiladu cartrefi Passivhaus o fframiau pren.

Fel menter gymdeithasol, rydym yn gallu dangos gwerth cymdeithasol cryf gan ein bod yn buddsoddi ein helw yn ôl mewn mentrau cyflogaeth trwy ein Hacademi Creu Dyfodol.

Cyfleoedd Gwirfoddoli