Skip to content

Croeso i Creu Menter

Y Contractwr Cymdeithasol o Ddewis

Mae Creu Menter yn fenter gymdeithasol lwyddiannus a sefydlwyd ym mis Ebrill 2015. Rydym yn darparu gwasanaethau cynnal a chadw adeiladau o ansawdd, sy’n rhoi gwerth am arian i sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat.

Ar yr un pryd, mae Creu Menter yn cefnogi ein nodau cymdeithasol o greu cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi a chyflogaeth ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol drwy ein Hacademi Gyflogaeth unigryw.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gyrfaoedd Creu Menter