Skip to content

Dodrefn Ail Gyfle

Dodrefn Ail Gyfle

Second Chance Furniture

Mae dodrefn a nwyddau cartref eraill yn cael ei danfon i’r gofod storio Dodrefn Ail Gyfle yn rheolaidd gan dîm Trawsnewid Eiddo Creu Menter, ac mae modd i denantiaid Cartrefi Conwy eu casglu am ddim i’w defnyddio yn eu cartrefi eu hunain.

Isod, gweler detholiad o’r eitemau sydd ar gael ar hyn o bryd. I gofrestru eich diddordeb yn unrhyw eitem, cysylltwch â ni drwy ffonio 07391019941 neu anfon e-bost at richard.chance@creatingenterprise.org.uk

Beds    Sofas & Chairs

Tables    Storage

Smaller Items