Skip to content

Cyfleoedd Hyfforddiant

Cyfleoedd Hyfforddiant

Cyfleoedd Hyfforddiant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi i helpu i roi hwb i’ch sgiliau a’ch cael yn ôl i weithio. Mae ein cyrsiau’n amrywio o gyllidebu i fagu hyder i ddysgu sut i defnyddio Facebook.

Ar hyn o bryd mae ein holl sesiynau hyfforddi yn cael eu cynnal ar-lein, ond peidiwch â phoeni, byddwn ni’n rhoi’r holl gefnogaeth dechnegol y gallwn ni i’ch helpu chi i gymryd rhan! Mae cadw eich lle mor syml â’n ffonio ar 01492 588 980 neu anfo-bost i employmentacademy@creatingenterprise.org.uk