Skip to content

Newyddion a Digwyddiadau

Archif

RYDYN NI’N ÔL AR Y LÔN!

Ydych chi’n edrych i adeiladu eich sgiliau a’ch profiad? Ehangu eich cylch cymdeithasol? Rhoi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned? Dewch draw am sgwrs gyda’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Tish.

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 7, 2021 Darllen MwyMAE’R BUSNESAU CYMDEITHASOL SY’N CYSTADLU AM YR ANRHYDEDDAU UCHAF YNG NGWOBRAU BUSNES CYMDEITHASOL CYMRU ELENI WEDI’U CYHOEDDI

Social Business Wales Awards

“Bydd Gwobrau 2021 yn eiliad i ddathlu’r cyfraniadau anhygoel a wneir gan fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, gan gydnabod y sefydliadau hynny sydd wedi newid, tyfu a ffynnu yn yr amodau hynod heriol hyn.” Derek Walker, Prif Swyddog Gweithredol, Canolfan Cydweithredol Cymru Mae’r busnesau cymdeithasol sy’n cystadlu am yr anrhydeddau uchaf yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 13, 2021 Darllen MwyRydyn ni’n ôl ar y lôn!

Creating Enterprise Summer Roadshow

Dewch draw am sgwrs ac i darganfod sut y gallwn helpu gyda chyflogaeth, gwirfoddoli a hyfforddi, gweithgareddau teuluol a llawer mwy!

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Gorffennaf 19, 2021 Darllen MwyCreu Menter yn cael ei henwi fel un o’r 100 menter gymdeithasol orau yn y DU

SE100 list

Caiff y 100 menter gymdeithasol orau eu dyfarnu ar ystod eang o feini prawf – o dwf eu busnesau, cynaliadwyedd ac arloesi, y gwytnwch y maent wedi dangos, a’u heffaith buddiol ar y gymuned. Rydym yn falch o gael ein cynnwys ar Fynegai #SE100 NatWest 2021, sy’n rhestru’r mentrau cymdeithasol gorau yn y DU. Mae’n […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Gorffennaf 16, 2021 Darllen Mwy