Skip to content

Newyddion a Digwyddiadau

Archif

Benthyg Dyfais

Benthyg Dyfais

Mae ein prosiect diweddaraf, Benthyg Dyfais, mewn partneriaeth â Cartrefi Conwy ar y gweill. Byddwn yn rhoi benthyg dyfeisiau gyda data i denantiaid ynysig ac yn eu paru â gwirfoddolwr a fydd yn eu cefnogi i wneud y defnydd gorau o’u dyfais. Ar ddiwedd y cyfnod o 3 mis, byddwn yn dod o hyd i […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 25, 2020 Darllen MwyMae Creu Menter Yn Rhoi Dodrefn A Ddefnyddir Yn ‘Ail Gyfle’

Dodrefn Ail Gyfle

Ddydd Mawrth 11 o Awst cynhaliom y digwyddiad Tŷ Agored cyntaf yn adeilad storio BOCS, Mochdre, ble mae ein prosiect ailddefnyddio dodrefn ‘Ail Gylfe’ yn rhedeg ohono. Mae dodrefn a nwyddau cartref eraill yn cael eu danfon i BOCS yn rheolaidd gan dîm gwagio eiddo Cartrefi Conwy, a gall tenantiaid eu casglu am ddim i’w […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 25, 2020 Darllen MwyGwnewch 2019 a’r Flwyddyn Newydd yn Ddechrau Newydd i chi a’ch teulu!

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ionawr 7, 2019 Darllen MwyFfair Swyddi

 

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Medi 25, 2018 Darllen Mwy