Skip to content

Newyddion a Digwyddiadau

Archif

MAE CYN-GYNORTHWYYDD ACADEMI CYFLOGAETH, JARED, YN FFYNIANNUS YN EI RÔL NEWYDD!

Mi odd hi’n bleser i siarad hefo Jared heddiw. Mae Jared yn beintiwr ar gyfer y Tîm Cynnal a Chadw Eiddo yma yn Creu Menter sydd wedi bod yn gweithio gyda ni ers 2020 ar ôl bod yn ofalwr am sawl mlynedd. Roedd Jared yn denant o Cartrefi Conwy, a drwy gweithio mewn swydd Academi […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 18, 2022 Darllen MwyYN GALW AR BOB GRŴP CYMUNEDOL!

Community Chest

Oeddech chi’n gwybod? Mae cyllid o hyd at £1000 ar gael ar gyfer prosiect cymunedol sydd o fudd i denantiaid Cartrefi Conwy a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at get.involved@cartreficonwy.org neu ewch i https://cartreficonwy.org/tenants/my-neighbourhood/funding/?lang=cy

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ionawr 31, 2022 Darllen MwyRYDYN NI’N ÔL AR Y LÔN!

Ydych chi’n edrych i adeiladu eich sgiliau a’ch profiad? Ehangu eich cylch cymdeithasol? Rhoi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned? Dewch draw am sgwrs gyda’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Tish.

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 7, 2021 Darllen MwyMAE’R BUSNESAU CYMDEITHASOL SY’N CYSTADLU AM YR ANRHYDEDDAU UCHAF YNG NGWOBRAU BUSNES CYMDEITHASOL CYMRU ELENI WEDI’U CYHOEDDI

Social Business Wales Awards

“Bydd Gwobrau 2021 yn eiliad i ddathlu’r cyfraniadau anhygoel a wneir gan fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, gan gydnabod y sefydliadau hynny sydd wedi newid, tyfu a ffynnu yn yr amodau hynod heriol hyn.” Derek Walker, Prif Swyddog Gweithredol, Canolfan Cydweithredol Cymru Mae’r busnesau cymdeithasol sy’n cystadlu am yr anrhydeddau uchaf yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 13, 2021 Darllen Mwy