Skip to content

Newyddion a Digwyddiadau

Archif

Rydyn ni’n ôl ar y lôn!

Creating Enterprise Summer Roadshow

Dewch draw am sgwrs ac i darganfod sut y gallwn helpu gyda chyflogaeth, gwirfoddoli a hyfforddi, gweithgareddau teuluol a llawer mwy!

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Gorffennaf 19, 2021 Darllen MwyCreu Menter yn cael ei henwi fel un o’r 100 menter gymdeithasol orau yn y DU

SE100 list

Caiff y 100 menter gymdeithasol orau eu dyfarnu ar ystod eang o feini prawf – o dwf eu busnesau, cynaliadwyedd ac arloesi, y gwytnwch y maent wedi dangos, a’u heffaith buddiol ar y gymuned. Rydym yn falch o gael ein cynnwys ar Fynegai #SE100 NatWest 2021, sy’n rhestru’r mentrau cymdeithasol gorau yn y DU. Mae’n […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Gorffennaf 16, 2021 Darllen MwyCWRDD Â’N CYDLYNYDD GWIRFODDOLWYR!

Volunteering Q&A Session

Ymunwch â ni ar Microsoft Teams ddydd Mercher 30ain o Fehefin am 1pm i gwrdd â’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr, darganfod mwy am ein rolau newydd a phresennol, a dysgu sut y gall rhoi ychydig o’ch amser wneud gwahaniaeth enfawr i unigolion a’r gymuned yn ehangach. I archebu’ch lle ar y sesiwn wybodaeth hon, ffoniwch ni ar […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mehefin 23, 2021 Darllen MwyYDYCH CHI’N GRŴP CYMUNEDOL LLEOL SY’N CHWILIO AM ARIAN I LANSIO PROSIECT ADFER ÔL-COVID?

Post-Covid Recovery Fund

Oes gennych chi syniad i ddod â phobl ynghyd a helpu’ch cymuned i wella yn dilyn misoedd anodd? Mae gan Bartneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy a Gogledd Orllewin Cymru gronfa ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol yn Nyffryn Conwy ac ar hyd arfordir Gogledd Orllewin Cymru i’ch cynorthwyo i lansio prosiect ôl-Covid. Am help neu […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mehefin 18, 2021 Darllen Mwy