Skip to content

Newyddion a Digwyddiadau

Archif

Am Ymuno Â’r Cwmni Sy’n Tyfu Gyflymaf Yng Nghymru?

Careers at Creating Enterprise

Mae gennym ddwy swydd wag agored ar hyn o bryd! Ydych chi’n berson uchel eich cymhelliant sydd â sgiliau TG rhagorol ac angerdd dros weithio’n agos gyda phobl? Rydym yn chwilio am Swyddog Cynhwysiant Digidol i gydlynu ein prosiect Benthyciad TG, lle mae tenantiaid ynysig yn cael benthyg dyfeisiau a’u cefnogi i fynd ar-lein. Cliciwch […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ionawr 4, 2021 Darllen MwyPasbort i Adeiladu i Fenywod

Passport To Construction For Women C

Mae ein cwrs Pasbort i Adeiladu cyntaf erioed wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer menywod yn cychwyn yr wythnos nesaf. Ymunwch â ni i ddarganfod mwy am wahanol rolau yn y diwydiant, dysgu am hanfodion iechyd a diogelwch, a gwella’ch sgiliau cyflogadwyedd. Bydd sesiynau’n cael eu cynnal ar-lein 2 fore’r wythnos am 3 wythnos. Os oes […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 17, 2020 Darllen MwyBenthyg Dyfais

Benthyg Dyfais

Mae ein prosiect diweddaraf, Benthyg Dyfais, mewn partneriaeth â Cartrefi Conwy ar y gweill. Byddwn yn rhoi benthyg dyfeisiau gyda data i denantiaid ynysig ac yn eu paru â gwirfoddolwr a fydd yn eu cefnogi i wneud y defnydd gorau o’u dyfais. Ar ddiwedd y cyfnod o 3 mis, byddwn yn dod o hyd i […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 25, 2020 Darllen MwyMae Creu Menter Yn Rhoi Dodrefn A Ddefnyddir Yn ‘Ail Gyfle’

Dodrefn Ail Gyfle

Ddydd Mawrth 11 o Awst cynhaliom y digwyddiad Tŷ Agored cyntaf yn adeilad storio BOCS, Mochdre, ble mae ein prosiect ailddefnyddio dodrefn ‘Ail Gylfe’ yn rhedeg ohono. Mae dodrefn a nwyddau cartref eraill yn cael eu danfon i BOCS yn rheolaidd gan dîm gwagio eiddo Cartrefi Conwy, a gall tenantiaid eu casglu am ddim i’w […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 25, 2020 Darllen Mwy