Newyddion a Digwyddiadau

Ffair Swyddi

 

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Medi 25, 2018 Darllen MwyCreu Menter yn cael ei achredu am greu effaith gymdeithasol wirioneddol

Mae Creu Menter o Ogledd Cymru wedi cael eu gwobrwyo gyda Marc Menter Gymdeithasol, sy’n profi ei bod ym myd busnes er budd y gymdeithas, y gymuned a’r amgylchedd. Marc Menter Gymdeithasol yw’r unig achrediad menter gymdeithasol annibynnol uniongyrchol, ac roedd yn rhaid i Greu Menter gyfateb i faen prawf anodd i brofi eu hymrwymiad […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 14, 2018 Darllen MwyFfair Swyddi

Chwilio am swydd newydd? Dyma’ch cyfle i gyfarfod â chyflogwyr lleol ac ymgeisio am swyddi. Bydd y cyflogwyr canlynol ac eraill yn y FFair Swyddi: NHS Brenig Construction Cartrefi Conwy Deganwy Quay Travis Perkins Supertemps Allied Healthcare Novus *  Gwobrau  *  Lluniaeth Ble? Creu Menter, Parc Busnes Cartrefi Conwy, Station Road, Mochdre, LL28 5EF (dros […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 20, 2018 Darllen MwySesiwn Academi Gyflogaeth

Eisiau swydd sydd yn cynnig hyfforddiant a chymwysterau? Mae gennym swyddi ar gael nawr ar gyfer tenantiaid Cartrefi Conwy sydd yn ddi-waith dewch i weld pa swydd sydd yn addas i chi ymgeisiwch am swydd ar y diwrnod cwrdd â’r tîm Lle? Clwb Pel Droed Llandudno Pryd? Mercher 14eg Chwefror  1yp i 3yp Dewch draw i’n gweld […]

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 5, 2018 Darllen Mwy