Amdanom Ni

Mae gan Creu Menter ddwy ran, yn cwmpasu Gwasanaethau Eiddo ar yr ochr fasnachol a Gwasanaethau Pobl gyda’n Hacademi Gyflogaeth.

Rydym yn darparu Gwasanaethau Eiddo fel peintio ac addurno, ffensio, cynnal a chadw, a rheoli cyfleusterau ar gyfer eiddo Cartrefi Conwy a chleientiaid eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae ein Hacademi Gyflogaeth yn rhoi cyfleoedd gwaith am dâl i denantiaid Cartrefi Conwy gyda hyfforddiant yn y gwaith, cefnogaeth a chymwysterau cyflogaeth. Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau swyddi am dâl drwy ein Hasiantaeth Recriwtio.


Pam Creu Menter?

Mae Creu Menter yn is-gwmni sy’n eiddo llawn i Gymdeithas Tai Cartrefi Conwy.

Canfu ymgynghoriad â thenantiaid y canlynol:

  • Dywedodd 59% nad oeddent wedi gallu parhau mewn cyflogaeth yn y flwyddyn gyntaf, am amrywiaeth o resymau
  • Teimlai 23% nad oedd digon o gymorth yn lleol er mwyn dod o hyd i gyflogaeth addas
  • Dywedodd 75% y byddant yn gwirfoddoli pe bai’n arwain at swydd lawn amser

Sefydlwyd Creu Menter i ymateb i’r angen am sgiliau, hyfforddiant, cefnogaeth a chyflogaeth ar gyfer tenantiaid sy’n ddi-waith.