Skip to content

Bwrdd Swyddi Digidol

Bwrdd Swyddi Digidol

Croeso i’n bwrdd swyddi digidol! Bob wythnos bydd ein tîm o Gydlynwyr Chwilio am Swyddi arbenigol yn diweddaru’r dudalen hon gyda’u dewis o’r swyddi gwag diweddaraf sydd ar gael yn yr ardal leol. Cliciwch ar y post-it a dilynwch y dolenni i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais. Angen help gyda’r broses ymgeisio? Mae ein Cydlynwyr Chwilio am Swydd yma i’ch cefnogi gyda CVs, ffurflenni cais a pharatoi ar gyfer cyfweliad. Ffoniwch ni ar 01492 588 980 neu anfonwch e-bost at employmentacademy@creatingenterprise.org.uk i ddechrau.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Tender Loving Care Ltd wedi dewis hysbysebu eu swyddi gwag ar ein bwrdd swyddi rhithwir.

Cliciwch ar y rôl i ddarganfod mwy, yna cliciwch yma i gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth a chefnogaeth i wneud cais.

Home Care Worker (Driver Essential)

TLC Application Form

Swyddi gwag eraill:

Glanhawr Ffenestri        Gweinyddwr  Cynorthwyydd Meithrin

Cynorthwyydd Cegin  Clerc