Skip to content

Gwobrau

Cydnabyddiaeth uchel ei ganmoliaeth yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y DU 2017

Enillydd Menter Gymdeithasol y Flwyddyn yng Ngymru 2017

Enillydd Menter Gymdeithasol Addysg, Hyfforddiant a Swyddi 2017

Enillydd Gwobr Wales One to Watch 2016 (Busnes Cymdeithasol Cymru)

Bu i Gwmni Buddiannau Cymunedol Creu Menter ennill y categori The One to Watch, a noddir gan Atebion Busnes Landsker, menter gymdeithasol sy’n darparu ystod o wasanaethau cynnal a chadw i landlordiaid cymdeithasol a phreifat. Daeth y fenter newydd hon sy’n torri tir newydd o’r angen gan Gymdeithas Tai Cartrefi Conwy i gynnal ei eiddo i safon wych, tra’n darparu sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth i’w denantiaid di-waith a’r gymuned ehangach. Mae elfen gyffrous ac arloesol o’r cwmni yn darparu academi gyflogaeth sy’n cynnig cyflogaeth am dâl, hyfforddiant a chefnogaeth am 12 mis i denantiaid tai cymdeithasol.” Busnes Cymdeithasol Cymru


Gwobrau Busnes Conwy – Menter Gymdeithasol y Flwyddyn 2016

Cartrefi Conwy Accepting Award Photo

Gwobrau Busnes Conwy. Enillwyr 2016.