Cyfleoedd Gwirfoddoli Cyfredol


Hyrwyddwr Digidol

Mae Benthyg IT yn fenter newydd sbon lle bydd Creu Menter yn rhoi benthg tabledi gyda data i denantiaid Cartrefi Conwy cyn eu paru â gwirfoddolwyr a fydd yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau digidol sy’n angenrheidiol i gysylltu gyda rhwydweithiau newydd a phresennol ar-lein.

 – Amser i’w sbario?

 – Am helpu’ch cymuned i gadw mewn cysylltiad?

 – Am adeiladu eich sgiliau a’ch profiad eich hun?

 – Dewch yn HYRWYDDWR DIGIDOL!

Hyrwyddwr DigidolDyddiad Cau: Penagored


Gwirfoddolwr Lles – Ymatebydd

Pwrpas/Crynodeb o’r Rôl

I wirfoddoli o adref, gan ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi i ddanfon siopa a meddyginiaeth hanfodol yn ôl yr angen. Bydd yr ymweliadau hyn yn sicrhau bod y tenantiaid yn parhau i fod yn ddiogel ac yn iach yn ystod yr amseroedd hyn.

Sgiliau hanfodol:

– Sgiliau cyfathrebu da

– Natur cyfeillgar a chroesawgar

– Tasgau gweinyddol amrywiol

Sgiliau dymunol:

– Mae profiad o wirfoddoli gyda’r cyhoedd yn ddymunol

Disgrifiad o’r Tasgau

– Ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi i ddosbarthu siopa a / neu feddyginiaeth

– Sicrhau bod gennych fathodyn ID a PPE digonol

– Cadw at reolau pellter cymdeithasol

– Cofnodi unrhyw gymorth pellach sydd ei angen

– Logio gwybodaeth yn ôl yr angen

Gwirfoddolwr Lles – YmatebyddDyddiad Cau: Penagored


Gwirfoddolwr Lles – Galwadau Ffôn

Pwrpas/Crynodeb o’r Rôl

I wirfoddoli gartref, yn gwneud galwadau ffôn i denantiaid bregus Cartrefi Conwy. Bydd y galwadau hyn yn sicrhau bod y tenantiaid yn ddiogel ac yn iach a byddant yn helpu i sefydlu a oes angen cymorth pellach arnynt.

Sgiliau hanfodol:

– Sgiliau cyfathrebu da

– Natur cyfeillgar a chroesawgar

– Tasgau gweinyddol amrywiol

Sgiliau dymunol:

– Mae profiad o wirfoddoli gyda’r cyhoedd yn ddymunol

Disgrifiad o’r Tasgau

– Ffonio denantiaid gartref

– Sefydlu eu statws

– Cofnodi unrhyw gymorth sydd ei angen

– Logio gwybodaeth yn ôl yr angen

Gwirfoddolwr Lles – Galwadau FfônDyddiad Cau: Penagored