Skip to content

Benthyg Dyfais

Benthyg Dyfais

Benthyg Dyfais

Mae ein prosiect diweddaraf, Benthyg Dyfais, mewn partneriaeth â Cartrefi Conwy ar y gweill.

Byddwn yn rhoi benthyg dyfeisiau gyda data i denantiaid ynysig ac yn eu paru â gwirfoddolwr a fydd yn eu cefnogi i wneud y defnydd gorau o’u dyfais. Ar ddiwedd y cyfnod o 3 mis, byddwn yn dod o hyd i ddyfeisiau parhaol addas ar eu cyfer.

Dros y mis diwethaf, rydym wedi cael mynediad at 18 o dabledi, gyda diolch enfawr i gyllid Gwynt y Mor a rhodd gan Digital Communities Wales (Canolfan Cydweithredol Cymru).

Mae 6 o’n Hyrwyddwyr Digidol gwirfoddol newydd eu recriwtio wedi derbyn hyfforddiant gan Digital Communities Wales, ac maent yn gyffrous i gwrdd â’r tenantiaid, a gyfeiriwyd gan gydweithwyr Cartrefi Conwy, dros yr wythnosau nesaf.

A allwch chi sbario ychydig o amser i wneud gwahaniaeth mawr i fywyd rhywun? Dewch yn Hyrwyddwyr Digidol yma.

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 25, 2020