Skip to content

Cymhorthydd Tîm Amgylcheddol

Cymhorthydd Tîm Amgylcheddol

Pwrpas/Crynodeb o’r rôl

Cynorthwyo’r Tîm Amgylcheddol gyda chynnal a chadw gerddi cymunedol Cartrefi Conwy a’r ardaloedd cyfagos.

Disgrifiad o dasgau

– Torri Cloddiau

– Torri Glaswellt

– Plannu

– Tacluso Cyffredinol

– Gwaredu sbwriel a gwastraff gardd o safleoedd i’r Ganolfan Ailgylchu

– Dilyn rheolau Iechyd Diogelwch penodol i safleoedd

Mae’r gwaith yn gorfforol iawn, ac yn golygu codi a chludo yn rheolaidd, ac wedi ei leoli ar safleoedd.  Pan fydd yn ddiogel gwneud hynny, bydd disgwyl i chi weithio ar safle, yn yr awyr agored, ym mhob tywydd.

Disgrifiad Rôl