Pasbort i Adeiladu

Pasbort i Adeiladu

Ydych chi’n chwilio am yrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae Pasbort i Adeiladu yn raglen ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ddi-waith am ddeuddeg mis neu fwy. Mae’n rhedeg ym mhob sir yng Ngogledd Cymru unwaith y flwyddyn, ac yn rhedeg am ddau ddiwrnod yr wythnos am chwe wythnos.

Yn ogystal â chael mewnwelediad i adeiladu gan arbenigwyr yn y diwydiant, byddwch yn cyflawni cymwysterau perthnasol ac yn cwblhau lleoliad profiad gwaith ar y safle.

Mae’r rhaglen Pasbort i Adeiladu wedi’i gohirio ar hyn o bryd. Dyddiad ailgychwyn i’w gadarnhau.