Gweithiwr Llafur
Gweithiwr Llafur

Rydym yn chwilio am unigolyn ag agwedd dda, sy’n edrych i ddatblygu ei brofiad yn y diwydiant adeiladu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r tîm crefftau ar brosiect ailddatblygu ac adnewyddu yn Llanrwst. Bydd yr ymgeisydd yn ddibynadwy, ac yn awyddus i ddysgu a symud ymlaen.

Sylwch mai swydd wag Academi Cyflogaeth Creu Menter ar rhan Brenig Construction yw hon. Mae’n agored i denantiaid Cartrefi Conwy sy’n ddi-waith.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen ddiddordeb isod a’i hanfon trwy e-bost at employmentacademy@creatingenterprise.org.uk neu ei dewch a hi i’n swyddfa ym Mochdre.

Hysbyseb Swydd

Swydd DdisgrifiadDyddiad Cau: 07/08/2020