Archif Newyddion a Digwyddiadau

Trawsnewid hyfforddeion Cynorthwyol

Posted on: Mai 16, 2019

Swydd wag yn ein academi gyflogaeth yw hon. Mae yn agored i denantiaid cartrefi conwy sydd yn ddi-waith yn unig.

Mae’r rôl yn golygu gweithio fel rhan o dîm bach i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff a chlirio eiddo yn unig ar draws Sir Conwy.

Byddwch yn cael y cymorth a’r hyfforddiant swydd

Property Turnaround Team Assistant