Archif Newyddion a Digwyddiadau

Cynorthwyydd Cyffredinol

Posted on: Gorffennaf 7, 2020

O dan gyfarwyddyd ac arweiniad gweithwyr profiadol, byddwch yn cynorthwyo gyda’r holl waith a wneir o fewn y timau gwaith: Clirio Eiddo, Cynnal a Chadw Amgylcheddol a Ffensio a Llwybrau. Dros 12 mis, byddwch yn gweithio rhwng pob tîm. Mae’r gwaith wedi’i leoli mewn unrhyw eiddo neu leoliad y mae Creu Menter yn berchen arno neu’n gyfrifol amdano.

Sylwch mai swydd wag Academi Cyflogaeth Creu Menter yw hon. Mae’n agored i denantiaid Cartrefi Conwy sy’n ddi-waith.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen ddiddordeb isod a’i hanfon trwy e-bost at employmentacademy@creatingenterprise.org.uk neu ei dewch a hi i’n swyddfa ym Mochdre.

Hysbyseb Swydd

Swydd Ddisgrifiad


Cynorthwyydd Cynnal a Chadw

Posted on: Gorffennaf 7, 2020

O dan gyfarwyddyd ac arweiniad gweithwyr hyfforddedig a phrofiadol, byddwch yn cynorthwyo gyda’r holl waith a wneir o fewn y ffrydiau gwaith: Peintio a Chynnal a Chadw Eiddo. Dros 12 mis, byddwch yn gweithio gyda’r ddau dîm. Mae’r gwaith wedi’i leoli mewn unrhyw eiddo neu leoliad y mae Creu Menter yn berchen arno neu’n gyfrifol amdano.

Sylwch mai swydd wag Academi Cyflogaeth Creu Menter yw hon. Mae’n agored i denantiaid Cartrefi Conwy sy’n ddi-waith.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen ddiddordeb isod a’i hanfon trwy e-bost at employmentacademy@creatingenterprise.org.uk neu ei dewch a hi i’n swyddfa ym Mochdre.

Hysbyseb Swydd

Swydd Ddisgrifiad


Gweithiwr Llafur

Posted on: Mawrth 24, 2020

Rydym yn chwilio am unigolyn ag agwedd dda, sy’n edrych i ddatblygu ei brofiad yn y diwydiant adeiladu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r tîm crefftau ar brosiect ailddatblygu ac adnewyddu yn Llanrwst.

Bydd yr ymgeisydd yn ddibynadwy, ac yn awyddus i ddysgu a symud ymlaen.

Swydd wag yn Academi Cyflogaeth Creu Menter yw hon. Mae’n agored i denantiaid
Cartrefi Conwy sy’n ddi-waith.