Skip to content

Rheolwr Cynhyrchu – Datrysiadau Pren

Rheolwr Cynhyrchu – Datrysiadau Pren

Rydym yn chwilio am rywun i arwain a rheoli cyfleuster pren newydd Greu Menter. Y sefyllfa yw darparu gwasanaeth rheoli safleoedd cynhyrchu effeithlon ac effeithiol i Greu Menter drwy ddatblygu a gweithredu contractau llawenydd pren mewnol ac allanol.

Ariennir y Swydd gan Y Gronfa Cymunedau Arfordirol

Cyflog:Cyfradd y Farchnad Gystadleuol

Oriau gwaith: 42 awr yr wythnos

Contract: Llawn Amser a Pharhaol

Dyddiad Cau: 18 Mehefin 2021

Dyddiadau Cyfweliadau: 25 Mehefin 2021

 

Bydd y swydd hon hefyd yn cael ei hysbysebu’n fewnol ac yn allanol.

SWYDD-DDISGRIFIADDyddiad Cau: 18 Mehefin 2021