Skip to content

Hyrwyddwr Digidol

Hyrwyddwr Digidol

Mae Benthyg IT yn fenter newydd sbon lle bydd Creu Menter yn rhoi benthg tabledi gyda data i denantiaid Cartrefi Conwy cyn eu paru â gwirfoddolwyr a fydd yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau digidol sy’n angenrheidiol i gysylltu gyda rhwydweithiau newydd a phresennol ar-lein.

 – Amser i’w sbario?

 – Am helpu’ch cymuned i gadw mewn cysylltiad?

 – Am adeiladu eich sgiliau a’ch profiad eich hun?

 – Dewch yn HYRWYDDWR DIGIDOL!

Hysbyseb