Skip to content

Gwirfoddolwr Lles – Ymatebydd

Gwirfoddolwr Lles – Ymatebydd

Pwrpas/Crynodeb o’r Rôl

I wirfoddoli o adref, gan ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi i ddanfon siopa a meddyginiaeth hanfodol yn ôl yr angen. Bydd yr ymweliadau hyn yn sicrhau bod y tenantiaid yn parhau i fod yn ddiogel ac yn iach yn ystod yr amseroedd hyn.

Sgiliau hanfodol:

– Sgiliau cyfathrebu da

– Natur cyfeillgar a chroesawgar

– Tasgau gweinyddol amrywiol

Sgiliau dymunol:

– Mae profiad o wirfoddoli gyda’r cyhoedd yn ddymunol

Disgrifiad o’r Tasgau

– Ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi i ddosbarthu siopa a / neu feddyginiaeth

– Sicrhau bod gennych fathodyn ID a PPE digonol

– Cadw at reolau pellter cymdeithasol

– Cofnodi unrhyw gymorth pellach sydd ei angen

– Logio gwybodaeth yn ôl yr angen

Gwirfoddolwr Lles – Ymatebydd