Skip to content

Gwirfoddolwr Lles – Galwadau Ffôn

Gwirfoddolwr Lles – Galwadau Ffôn

Pwrpas/Crynodeb o’r Rôl

I wirfoddoli gartref, yn gwneud galwadau ffôn i denantiaid bregus Cartrefi Conwy. Bydd y galwadau hyn yn sicrhau bod y tenantiaid yn ddiogel ac yn iach a byddant yn helpu i sefydlu a oes angen cymorth pellach arnynt.

Sgiliau hanfodol:

– Sgiliau cyfathrebu da

– Natur cyfeillgar a chroesawgar

– Tasgau gweinyddol amrywiol

Sgiliau dymunol:

– Mae profiad o wirfoddoli gyda’r cyhoedd yn ddymunol

Disgrifiad o’r Tasgau

– Ffonio denantiaid gartref

– Sefydlu eu statws

– Cofnodi unrhyw gymorth sydd ei angen

– Logio gwybodaeth yn ôl yr angen

Gwirfoddolwr Lles – Galwadau Ffôn