Skip to content

Dodrefn Ail Gyfle – Cynorthwyydd Warws

Dodrefn Ail Gyfle – Cynorthwyydd Warws

Pwrpas/Crynodeb o’r rôl

Cynorthwyo gydag unrhyw ddyletswyddau perthnasol i gyfleuster storio Dodrefn Ail Gyfle ac ailgylchu eitemau.

Disgrifiad o dasgau

– Nodi eitemau stoc newydd

– Glanhau / Rhoi sglein ar eitemau dodrefn

– Trefnu arddangosfeydd

– Derbyn cyflenwadau

– Cadw’r ardal yn lân a thaclus

– Mân waith atgyweirio

Disgrifiad Rôl