Skip to content

Cymhorthydd Gweinyddol Academi Gyflogaeth

Cymhorthydd Gweinyddol Academi Gyflogaeth

Pwrpas/Crynodeb o’r rôl

Cefnogi cydweithwyr Creu Menter a’r prosiect ail ddefnyddio dodrefn, ‘Ail Gyfle’, gyda dyletswyddau gweinyddol cyffredinol.

Disgrifiad o dasgau

– Cofnodi ymweliadau academi gyflogaeth ar daenlen

– Chwilio am swyddi gwag ar gyfer bwrdd swyddi rhithiol

– Cynorthwyo gyda dyletswyddau gweinyddol cyffredinol fel sganio, copïo, lamineiddio a thorri

– Mewnbynnu data (Excel)

– Cofnodi eitemau newydd o ddodrefn ac eitemau o ddodrefn wedi eu casglu ar gyfer ‘Ail Gyfle’

Disgrifiad Rôl