Skip to content

Am Ymuno Â’r Cwmni Sy’n Tyfu Gyflymaf Yng Nghymru?

Am Ymuno Â’r Cwmni Sy’n Tyfu Gyflymaf Yng Nghymru?

Careers at Creating Enterprise

Mae gennym ddwy swydd wag agored ar hyn o bryd!

Swyddog Cynhwysiant Digidol

Ydych chi’n berson uchel eich cymhelliant sydd â sgiliau TG rhagorol ac angerdd dros weithio’n agos gyda phobl? Rydym yn chwilio am Swyddog Cynhwysiant Digidol i gydlynu ein prosiect Benthyciad TG, lle mae tenantiaid ynysig yn cael benthyg dyfeisiau a’u cefnogi i fynd ar-lein.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais.

Cydlynydd Prosiect Kickstart

Rydyn ni wrth ein boddau o rannu’r newyddion y bydd Creu Menter yn sefydliad porth ar gyfer cynllun Kickstart newydd y Llywodraeth. Mewn partneriaeth â Cartrefi Conwy, Brenig Construction, Cymdeithas Tai Clwyd Alyn a PF&S Ltd, byddwn yn creu cyfleoedd gwaith â thâl i 30 o bobl ifanc. Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig, llawn cymhelliant i gydlynu’r cynllun hwn o fewn ein tîm Creu Dyfodol hynod lwyddiannus.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais.

Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ionawr 4, 2021